Biedrība Berģinieki
Tavs draugs un atbalsts Berģu apkaimes dzīves un vides kvalitātes saglabāšanā un uzlabošanā
 

Biedrība "Berģinieki" ir dibināta 2007. gadā ar mērķi uzlabot Rīgas Berģu apkaimes iedzīvotāju dzīves kvalitāti, saglabājot dabas dazādību un bagātību.

Biedrības mērķi:

  • Veicināt iedzīvotāju apkārtnē sakoptu, ekoloģiski tīru un mazstāvu apbūvei atbilstošu vidi;
  • Nepieļaut savā aktivitāšu teritorijā dabas pamatnes degradēšanu, tajā skaitā daudzstāvu apbūvi un citus procesus, kas pasliktina iedzīvotāju līdzšinējos dzīves apstākļus;
  • Veidot iedzīvotāju sadarbību bērnu, jauniešu un veco ļaužu harmoniskas dzīves kvalitātes attīstībai;
  • Organizēt kopīgus iedzīvotāju kultūras, sporta un atpūtas pasākumus, rosinot atbilstošas infrastruktūras izveidošanu;
  • Sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, paust tām biedrības viedokli un izvirzīt savu iedzīvotāju prasības augstākminēto mērķu īstenošanai;
  • Kopīgās interesēs sadarboties ar citām nevalstiskajām organizācijām;

Biedrības aktivitāšu teritorija ir Rīgas pilsētas Berģi un to apkārtne.

Izveido savu mājaslapu vai e-veikalu ar Mozello!

Ātri, viegli, bez programmēšanas.

Ziņot par pārkāpumu Uzzināt vairāk